AYA YA WIKI (Juma la 75)

Ishi na muongozo na maelekezo ya Qur-ani, ufanikiwe duniani na akhera:

Miongoni mwa mambo yanayo pelekea kuongezeka kwa riziki/kipato, ni kutoa sana sadaka: “Sema: Kwa hakika Mola wangu Mlezi humkunjulia riziki na humdhikishia amtakaye katika waja wake. Na chochote mtakacho kitoa Yeye atakilipa. Naye ni Mbora wa wanao ruzuku”. Sabai [34]:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *