KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: MTU KUUZA DINI YAKE KWA MASLAHI DUNI YA KIDUNIA

 

Dhiki, hali ngumu ya kimaisha ni dudu baya na zimwi lililo yatamalaki maisha ya walio wengi ulimwenguni kote. Dhiki na hali ngumu hiyo imemfikisha mwanaadamu kufanya lolote pasina kujali linamridhi au linamchukiza Mola Muumba wake, ili tu apate kujinasua kutoka katika dhiki na hali ngumu hiyo. Kimaumbile mwanaadamu ni kiumbe asiye na ujasiri wa kustahamilia dhiki na hali ngumu, kwa maumbile yake hayo basi yuko tayari kutoa gharama yoyote ile ili tu kujitoa katika hali hiyo.

Endelea

SHARTI ZA KUFUNGAMANA YAMINI

Ili Yamini iweze kufungamana, kumeshurutizwa kuthibitika na kupatikana kwa mambo yafuatayo:

a)      Muapaji awe mtu mzima mwenye akili timamu:

         Ushurutizo huu ni kwa ajili ya kuondoshwa kupata dhambi na kuadhibiwa kwa asiye baleghe (mtoto) na asiye na akili (mwendawazimu). Ushahidi wa hili: Imepokewa kutoka kwa Imamu Aliy-Allah amuwiye radhi-kutoka kwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Kalamu imeondoshwa kwa watu watatu; aliye lala mpaka aamke, mtoto mdogo mpaka abaleghe na mwendawazimu mpaka arejewe na akili”. Abu Daawoud [4403] & wengineo-Allah awarehemu.

Endelea

ADHABU ZAMAKOSA YA KITABIA

Kumlazimisha mtu kuwa na tabia njema, hakumfanyi mtu huyo kuwa na tabia njema. Kama ambavyo kumlazimisha mtu kuamini, hakumfanyi mtu huyo kuwa muumini. Kwani uhuru wa nafsi na akili, ndio msingi wa majukumu. Na Uislamu unauheshimu na kuuthamini ukweli huu, nao unajenga fumbulizo la tabia. Ni kwa nini Uislamu utumie nguvu katika kumjuvya mwanaadamu maana ya kheri, au kumuelekeza kuiendea? Na ilhali Uislamu una dhana njema na umbile la mwanaadamu na unaona kuondosha vikwazo vilivyo mbele yake (umbile hilo), kunatosha kuleta kizazi chenye maadili?

Read more...

SIFA STAHIKI ZA MTUME WA ALLAH (saw) Sehemu ya mwisho

Ama  unyenyekevu wake Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie–pamoja na makamu yake  matukufu na daraja yake tukufu. Basi alikuwa ni mwingi mno kuliko watu wote  kwa unyenyekevu na mchache mno  kwa kiburi. Na ikutoshe tu kwamba yeye alipewa khiyari  baina ya kuwa nabii mfalme [kama nabii Suleiman] au nabii mja, basi akachagua kuwa nabii mja. Siku moja Bwana Mtume aliwatokea maswahaba wake akiwa ametegemea fimbo, wakamuinukia, akasema: “Msiinuke kama wanavyo inuka wasio Waarabu, wakiadhimishana wao kwa wao”. Na akaendelea kusema: “Hakika si vinginevyo, mimi ni mja [mtumwa wa Allah] ninakula kama anavyo kula mja na ninakaa kama anavyo kaa mja”.

Read more...

MAZUNGUMZO JUU YA UPWEKE WA ALLAH...Inaendelea

NNE: Katika jumla ya miundo fikishi na hoja ambazo zilizo tumiwa na Qur-ani Tukufu ili kuzikinaisha akili ya kwamba mwenye kustahiki kuabudiwa na kutiiwa, ni Allah Ataadhamiaye peke yake, ni kupiga mifano.

Na hakika si vinginevyo, mifano hupigwa kwa ajili ya kuweka wazi maana iliyo jificha na kukisogeza kilicho akilini kuwa chenye kuhisiwa na milango ya fahamu. Na kukionyesha kitu cha ghaibu katika taswira ya kitu chenye kuonekana, basi hapo huwa ile maana iliyo pigiwa mfano ni yenye kutuka mno nyoyoni na yenye kuthibiti mno nafsini. Na amesema kweli Allah Atukukiaye pale alipo sema: “NA HIYO NI MIFANO TUNAWAPIGIA WATU, NA HAWAIFAHAMU ILA WENYE ILIMU”. [29:43]

Endelea

Additional information