KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

JAMVI LA RAMADHANI : “TUIKARIBISHE NA TUIPOKEE RAMADHANI KWA TWAA /3”

 

Juma hili kwa auni na uwezeshi wake Allah tutajifunza adabu/taratibu za usomaji wa Qur-ani Tukufu. Lakini kabla hatujaanza kuzielezea adabu hizo, tunaendelea kusisitiza ya kwamba Qur-ani Tukufu ni maneno yake Mola yaliyo teremshwa na Malaika Jibrilu-Amani imshukie-kwa Mtume Muhammad-Rehema na Amani zimshukie. Allah Mtukufu anasema: “Na ikiwa mmojawapo wa washirikina akikuomba ulinzi, basi mpe ulinzi apate kusikia maneno ya Allah (Qur-ani)...”. At-taubah [09]:06

Endelea

ADHABU YA JARIMA LA KUNYWA ULEVI

“Haddi” ya unywaji wa kilevi, iwe ni tembo (pombe) au kinginecho ni kupigwa mijeledi (bakora) arobaini, kwa sharti tutakazo zitaja. Na kunamjuzia Imamu kuzidisha kiwango hicho mpaka kufikia mijeledi themanini. Na ile iliyo zidi arobaini huwa ni taazira (kuaziriwa/kufedheheshwa) siyo haddi.

Endelea

UTAKASIFU WA NIYA (IKHLAASI)...Inaendelea

Ijapo kuwa nia ya kweli inamzawadia mdau wake kabuli hii yenye wasaa, hakika nia inayo ingizwa ikachanganyika na amali njema katika sura yake ile ile. Inaweza kuibadilisha amali njema hiyo kuwa maasi yanayo pelekea kwenye jangwa la moto: “BASI, OLE WAO WANAO SWALI. AMBAO WANAPUUZA SWALA ZAO; AMBAO WANAJIONYESHA, NAO HUKU WANAZUIA MSAADA”. [107:04-07]

Endelea

VITA VYA UBULLAH

Kamanda Khalid Ibn Waleed-Allah amuwiye radhi-akaenda mpaka akakaribia Al-Ubullah, hapo akaligawa jeshi lake makundi matatu. Kundi la kwanza akampa uongozi wake Al-Muthana Ibn Haarith As-shaibaaniy, kundi la pili akamtawaza Adiy Ibn Haatim   At-twaiy kuwa amiri wake. Na lile la tatu likawa chini ya uongozi wake yeye mwenyewe. Akayatanguliza mbele yale makundi mawili, yeye akabakia na akawaambia wakutane Al-Hufair (Hili ni eneo lililopo kwenye njia itokayo Makah kwenda Basra, nalo liko karibu na Ubullah).

Endelea

MAZUNGUMZO BAINA YA MITUME NA KAUMU ZAO...Inaendelea

Na ifananayo na aya hizi na ile midahalo iliyomo humo, iliyo jiri baina ya Mitume na kaumu zao, ni kauli yake Allah Ataadhamiaye: “NA WAPIGIE MFANO WA WAKAAZI WA MJI WALIPO WAFIKIA WALIO TUMWA. TULIPO WATUMIA WAWILI, WAKAWAKANUSHA. BASI TUKAWAZIDISHIA NGUVU KWA MWINGINE WA TATU. WAKASEMA: HAKIKA SISI TUMETUMWA KWENU. WAKASEMA: NYINYI SI CHOCHOTE ILA NI WATU KAMA SISI. NA MWINGI WA REHEMA HAKUTEREMSHA KITU. NYINYI MNASEMA UWONGO TU. WAKASEMA: MOLA WETU MLEZI ANAJUA KWAMBA HAKIKA SISI TUMETUMWA KWENU. WALA SI JUU YETU ILA KUFIKISHA UJUMBE ULIO WAZI. WAKASEMA: SISI TUMEAGUA KUWA NYINYI NI WAKOROFI. IKIWA HAMTAACHA BASI KWA YAKINI TUTAKUPIGENI MAWE, NA MTAPATA ADHABU CHUNGU KUTOKA KWETU. WAKASEMA: UKOROFI WENU MNAO WENYEWE! JE! NI KWA KUWA MNAKUMBUSHWA? AMA NYINYI NI WATU WALIO PINDUKIA MIPAKA”. [36:13-19]

Endelea

Additional information