KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: IBADA YA HIJJA KUWA NI UTALII NA BIASHARA

 

Ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu-fahamu na utambue ya kwamba ibada ya Hijja ni mojawapo ya nguzo tano za Uislamu, ni ibada ya msimu inayo tekelezwa kila mwaka, ni ibada iliyo wajibu kwa mwenye uwezo wa kumudu gharama na masurufu ya kwenda Makka na kurudi mjini kwake. Ni ibada ambayo ikitekelezwa kikamilifu na kwa kufuata utaratibu wake, mbali ya kumzawadia mtekelezaji wake kufutiwa dhambi na akarejea akiwa kama wakati anazaliwa na mama yake. Pia huacha athari ya siri na dhaahiri kwa mtekelezaji wake, kutokana na athari hiyo watu wakaona mabadiliko ya kiibada na kitabia kwa mtu huyo baada ya kurudi Hijja.

Endelea

SWAUMU ZA SUNNA

Hizi ni zile swaumu zote ambazo mja huzifunga si kwa njia ya faradhi kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah Taala. Na hapana ajasirishaye kukanusha kwamba swaumu ni miongoni mwa ibada bora kabisa. Imepokewa kutoka kwa Abu Said Al-Khudriy-Allah amuwiye radhi-amesema: Nimemsikia Mtume-Rehema na Amani zimshukie-akisema: “Atakayefunga siku moja katika njia ya Allah, Allah ataubaidisha (atauweka mbali ) uso wake na moto kwa umbali wa kharifa (vipimo) sabini”. Bukhaariy [2685] & Muslim [1153]-Allah awarehemu.

Endelea

TAFAKURI KINA JUU YA AYA ZA SUBIRA

TAFAKURI KINA JUU YA AYA ZA SUBIRA ni mfululizo wa makala fupi zenye dhima ya kubainisha jambo muhimu mno na tabia adhimu ambayo ndio msingi wa tabia zote. Tabia hiyo si nyingine, bali ni subira ambayo Allah Atukukiaye huwalipa watu wake (wenye kusubiri) ujira wao pasina hisabu. Na hakupata yeyote kheri/manufaa duniani au akhera ila kwa wasita (msaada/njia) wake.

Endelea

WARUMI WALIFUATILIA KWA KARIBU MWENENDO WA DA'WA

Kutokana na maelezo yaliyo tangulia itakubainikia kwamba Dola ya Kirumi iliufahamu mlingano (da’awah) wa Uislamu. Na ilikuwa ikiuona kama khatari kubwa iliyo milangoni mwao na ilitambua kwamba mlingano huu utayagusa maslahi yake kwa kiasi kikubwa. Na kwa ajili hii basi, inatakiwa isijisahau au kujilaza. Na pengine vita vya Mu’utah ilikuwa ndio hatua ya kwanza iliyo fanywa na Warumi katika kuiondoshea dola yao khatari hii.

Read more...

SABABU YA KUTOFAUTIANA MAONI BAINA YA WATU.../2

Kadhalika katika jumla ya sababu za Ikhtilafu baina ya watu, ni kung’angania rai/maoni fulani bila ya kuzigeukia rai nyingine. Kumfanyia hasadi mtu kwa fadhila alizo pewa na Allah na kuyapupia manufaa binafsi. Kuyafuata matanaio maovu na uchoyo/umimi. Kila atakaye chunguza makini kabisa tofauti zilizo jitokeza baina ya watu zamani na zilizopo leo. Atagundua kwamba sehemu yake kubwa inarejea kwenye sababu hizi mbaya tulizo zitaja punde tu.

Endelea

Additional information