KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

KIUNGO CHA NNE: TUMBO

 

Mpendwa wetu katika Allah-Allah atuwafikishe tuzidi kupendana kwa ajili yake tu-Aaamiyn! Leo tena tunaendelea kuusiana na kukumbushana juu ya neema ya viungo saba tulivyoneemeshwa na jinsi gani tuvitumie katika kumshukuru Mneemeshaji. Kiungo chetu cha leo ni tumbo na hivi ndivyo Kipenzi Mtume wetu-Rehema na Amani zimshukie-anavyolielezea:

Endelea

MTUME ATHIBITI MBELE YA ADUI AKIWA NA KUNDI LA MASWAHABA WALIOMUAHIDI KUFUNGAMANA NAE MPAKA KUFA

Ama Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alisimama imara mbele ya adui akipambana nae mpambano wa kufa na kupona.

Akamnyeshea adui mvua ya mishale mpaka ikamuishia na upinde wake ukakatika kutokana na wingi wa kutumiwa.

Alipoishiwa mishale akaanza kuvurumisha mvua ya mawe mpaka akaanguka chini.

Endelea

JIMAI YA KWANZA

Tulikusudialo na kulimaanisha kutokana na ibara "jimai ya kwanza", ni ule usiku wa mwanzo wa harusi unaoashiria kuanza kwa maisha shirika baina ya wanandoa. Hapa tunalenga kuwabainishia wanandoa umuhimu na nafasi ya usiku huu katika maisha yao ya ndoa.

Endelea

TOFAUTI YA MWANAMKE NA MWANAUME NDANI YA SWALA

"... BASI SIMAMISHENI SWALA NA TOENI ZAKA..."(22:78)

Amri hii ya Allah Subhanahu Wata’alah kama ilivyo ndani ya kitabu chake kitukufu kinawahusu waumini wote; mwanamume na mwanammke.

Sote tunakiri kuwa Bwana Mtume Rehema na Amani zimshukie ndiye mwalimu wetu mkuu.

Ni yeye ndiye aliyetufundisha swala na dini kwa jumla, lau kama si yeye tusingejua swala.

Endelea

Additional information