KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

TUTAFAKARI PAMOJA: JE, SWAUMU, KISIMAMO NA AMALI ZETU TULIZO TENDA NDANI YA RAMADHANI, ZIMEKUBALIWA NA ALLAH AU LA?

Mpendwa Muislamu!

Naam, ni wajibu wa kila mmoja wetu kumshukuru Allah kwa neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ametujaalia kuudiriki mwanzo na mwisho wake, akatuwezesha kufunga, kusimama usiku, kusoma Qur-ani na kutenda baki ya amali nyingine za kheri, ijapokuwa kwa mapungufu makubwa yatokanayo na ubinadamu wetu. Tumuombe na tumbembeleze atutakabalie pamoja na mapungufu yetu hayo ambayo ayajuaye zaidi ni Yeye pekee.

Endelea

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: HALI YA WAISLAMU KIPINDI CHADAJJAAL

 

Ndugu mwenza wetu katika jukwaa letu hili-Allah akurehemu-baada ya kuzitazama na kuzielezea nguvu na uwezo atakao kuwa nao Dajjaali na ambao ndio utakao kuwa sababu ya fitina kwa wenye nyoyo zenye maradhi ya upungufu wa Imani na Tauhidi. Juma hili kwa msaada wake Allah, tuiangalie itakavyo kuwa hali ya Waislamu katika kipindi atakacho ondokea Dajjaali.

Endelea

HUKUMU YA MWANAUME AJNABIYA KUMUANGALIA MWANAMKE

Ni haramu kwa mwanaume aliye baleghe, mwenye akili timamu, mteuzi (mwenye khiari)-hata kama ni mzee au mshindwa (asiye weza lolote), kuangalia sehemu yoyote ya mwili wa mwanamke mkubwa ajinabiya. Kadhalika hilo ni haramu kwa kijana aliye karibia kufikia baleghe. Na mwanamke mkubwa katika mizani ya sharia, ni yule aliye fikia mpaka (umri) ambao hutamaniwa ndani yake, hata kama hajafikilia baleghe. Hata kama itakuwa hiyo sehemu iliyo angaliwa ni uso na vitanga vya mikono na hata kama hakutakuwa na fitina.

Endelea

UFUNGUZI WA MJI WA SHAMU

Tukirejea nyuma, tuliwaacha Waislamu huko Yarmouk wakiwa washindi, walio nusurika baada ya mapambano makubwa. Na amiri jeshi akiwa ni yule muaminifu wa uma huu; Abu Ubeidah Aamir Bin  Al-Jarraah Al-Aamiriy Al-Qurashiy (Mkuraishi wa ukoo wa Aamir), aliye shika uamiri baada ya kamanda panga la Allah; Khalid Bin      Al-Waleed Al-Makhzumiy Al-Qurashiy (Mkuraishi wa ukoo wa Makhzuum). Na wakati huo ilimfikia amiri jeshi habari ya kwamba Warumi walio timshwa mbio wameenda Fihli; eneo katika nchi ya Shamu palipo tokea mapambano baina ya Waislamu na Warumi. Na kwamba msaada mkubwa wa jeshi na zana umekuja Damascus kutoka kwa mfalme wa Urumi. Hapo ndipo amiri jeshi; Abu Ubeidah alipo muandikia waraka Sayyidna Umar akimtaka ushauri, aanze na upi kati ya miji miwili ile?

Endelea

UNADHIFU, UMARIDADI NA SIHA...Inaendelea/3

Hakika ushughulikiaji wa Uislamu katika suala zima la usafi na afya, ni sehemu ya ushughulikiaji wake wa nguvu ya Waislamu; ile ya kimaada na kidesturi. Kwa mantiki hiyo basi, Uislamu unahitaji viwiliwili ambavyo inapita ndani ya mishipa yake damu ya afya na ikawajaza wenye viwiliwili hivyo, murua na nguvu tendaji. Kwani viwiliwili kondefu haviyawezi magumu ya harakati za maisha na mikono yenye kitete haiwezi kuleta kheri yoyote.

Endelea

Additional information