KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: KUPULIZWA KWA BARAGUMU...Inaendelea

 

Naam, ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu-ni juma jingine tena, kwa uwezo wake Mola Muumba na Mlezi wetu, tunakutana kwenye jukwaa letu hili la kila juma. Juma hili kwa auni na uwezeshi wake Allah, tunaendelea na somo letu la juma lililo pita ambapo tulianza kuiangalia alama andamizi ya zile alama kubwa za Kiyama. Alama hiyo inazingatiwa kuwa ndio alama ya mwisho, hakuna tena maisha wala ulimwengu baada ya kutokea kwake. Alama hiyo si nyingine ila ni kule kupulizwa kwa baragumu.

Endelea

KUVUA KATIKA TALAKA

Kama inavyo swihi talaka iliyo angikwa juu ya sifa fulani au sharti fulani, ndivyo inavyo swihi talaka iliyo ingiwa na uvuaji. Na muradi/makusudio ya kuvua katika talaka: Ni mume kukusanya zaidi ya talaka moja kwa tamko moja, kisha anatoa baadhi yake kwa kutumia ala/chombo cha kuvua, ambacho ni herufi “ILA”, kwa kusema kumwambia mke wake: “Wewe umeachwa talaka tatu, ILA talaka moja”, hapa ataachika talaka mbili. Au akamwambia: “Wewe umeachwa talaka tatu, ILA mbili”, hapa atakuwa ameachika talaka moja.

Endelea

KUZINGIRWA KWA SAYYIDNA UTHMAN

Kisha baada ya mahojiano hayo ambamo waasi walishikilia kuwa Sayyidna Uthman ndiye mwandishi wa waraka ule, na yeye akikataa kuuandika wala kuutambua kwa kiapo. Waasi waliendelea kuung’ang’ania msimamo wao, wakamzingira Amirul-Muuminina na swahaba na mkwe wa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-aliye bashiriwa pepo. Mzingiro ulio mkubwa mno, kiasi hata cha kumzuia kuswali kwenye msikiti wa Mtume wa Allah.

Endelea

Additional information