KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

NAMNA MKE ANAVYOFANYA LIANI

Kama ambavyo liani ya mume ni njia inayo muepushia adhabu ya kosa la usingiziaji zinaa, bila ya shaka liani ya mke nayo ndio njia inayo muepushia adhabu ya kosa hilo la usingiziaji. Adhabu inayo fungamana nae kwa sababu ya ile liani ya mume.

Read more...

VITA VYA JAMAL...Inaendelea

Kisha akamteua Qa’aqaa bin Amrou kuwa mjumbe/mpatanishi baina yake na Twalhah na Zubeir na akamwambia: Nenda kawaitie kwenye masikizano na jamaa (umoja wa umma) na waase juu ya hatari kubwa ya faraka/utengano. Halafu tena akamuuliza: Haya hebu niambie, utawafanya nini wale watako kujia kutoka upande wa wawili hao, ambao hawana wasia? Akajibu: Tutakutana nao kwa vile/namna uliyo amrisha. Na wakituletea yale ambayo sisi hatuna rai yako katika kadhia hiyo, tutajitahidi kwa rai yetu na tutazungumza nao kama tunavyo sikia na kuona kuwa inafaa. Akasema Sayyidna Aliy: Wewe ndio mstahiki hasa wa hili. [TAARIKHUT-TWABARIY 03/29, AL-FITNATU WA WAQ’ATUL-JAMAL sah. 145 & AL-KAAMIL 03/122 & AL-MUNTADHWAM 05/75].

Endelea

DALILI/USHAHIDI WA KUFUFULIWA...Inaendelea

Ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu-tambua ya kwamba Kitabu chetu; Qur-ani Tukufu katika kuthibitisha mwanaadamu kurejeshwa upya kwa Mola na maisha ya pili baada ya haya ya kwanza hapa duniani. Qur-ani imepita mapito ya kiakili yaliyo katika upeo wa uwazi na wepesi kufahamika na kila aliye na siha ya akili. Katika jumla ya mapito hayo ya Qur-ani ni pamoja na:

  1. Kutolea dalili/ushahidi wa kufufuliwa kupitia kufufuliwa katika maisha haya kwa baadhi ya walio kufa:

    Endelea

Additional information