KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: DAJJAAL ATATOKEA WAPI ?

 

Kwa mujibu wa ilivyo elezwa na Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-ni kwamba Dajjaali atatokea pande za Mashariki, kwenye eneo la Khuraasaani, kupitia kwa Wayahudi wa Aswbihaani. Kuanzia hapo basi, ataenda ulimwenguni kote, hatauacha mji/nchi ila atapita na kuingia humo, isipokuwa miji miwili tu, Makka na Madina. Hataweza kupenya na kuingia kwenye miji mitakatifu hiyo, kwani itakuwa inalindwa na Malaika watakao mzuia kuingia kwa amri yake Allah na kwa hekima anazo zijua Yeye Mwenyewe.

Endelea

NGUZO ZA KIFUNGO CHA NDOA

Ndoa kama taasisi/kiwanda mama cha kuzalisha na kuiendeleza jamii bora ya kizazi cha wanaadamu wenye utu na maadili, ina nguzo tano kama zifuatavyo:

       I.       Nguzo ya kwanza: Tamko la ndoa (swigha):

Tunakusudia kwa ibara “Tamko la ndoa”: IJAABU (Tamko la kutoa/kukabidhi) itokayo kwa walii wa mke. IJAABU ni ile kauli ya walii kumwambia mume mtarajiwa: “Nimekuoza binti yangu” au “Nimekufungisha ndoa na binti yangu”. Na kwa upande wa pili ni QABUUUL (tamko la kupokea/kustakabadhi) itokayo kwa muoaji (mume). Qabuul ni kauli ya mume mtarajiwa kumwambia walii wa mke: “Nimemuoa binti yako” au “Nimefunga ndoa na binti yako”.

Endelea

UFUNGUZI WA MISRI

Sayyidna Umar-Allah amuwiye radhi-katika kipindi cha ziara yake ya Shamu, aliombwa na Amrou Bin Al-Aaswi ruhusa ya kwenda kuifungua Misri. Na akamtajia kheri zake na kwamba nchi hiyo ni nguvu kubwa ya mamlaka ya Urumi na enzi hizo ilikuwa ni mfuasi/mshirika wake. Ikitawaliwa na gavana Mrumi aliye kuwa akiishi Iskandaria (Alexandria). Sayyidna Umar akampeleka huko Amrou na jeshi kubwa kama alivyo omba, baada ya kuondoka akampelekea kikosi kingine chini ya Zubeir Bin Al-Awwaam. Wote kwa pamoja wakaingia kwa kupitia mlango wa Alyoun, wakapita kwenye vijiji vya mshambani mpaka wakatokea Misri.

Endelea

KUUNGA UNDUGU

Hakuna njia/sababu inayo ingia akilini, inayo wapelekea watu kuishi kwa kutengana na kukatana pande. Bali sababu/njia zinazo simama juu ya mantiki ya haki na hisia salama, huwatia watu hisia za kuhurumiana na kuoneana sikitiko. Na huwaandalia jamii kamilifu inayo tawaliwa na upendo na amani. Na Allah Ataadhamiaye amezirejesha nasaba na jinsia zote za watu wote kwa wazazi wawili, ili aunde kutokana nao makutano ya mafungamano na maungano: “ENYI WATU! HAKIKA SISI TUMEKUUMBENI (nyote) KUTOKANA NA MWANAMUME (mmoja) NA MWANAMKE. NA TUMEKUJAALIENI KUWA NI MATAIFA NA MAKABILA ILI MJUANE. HAKIKA ALIYE MTUKUFU ZAIDI KATI YENU KWA ALLAH NI HUYO ALIYE MCHAMNGU ZAIDI KATIKA NYINYI. HAKIKA ALLAH NI MWENYE KUJUA, MWENYE KHABARI”. [49:13]

Endelea

Additional information