KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: SABABU YA KUITWA DAJJAAL

 

Tamko “Dajjaali”, limekuwa ni jina alamu (tambulishi) kwa yule Masihi aliye chongo na mrongo mkubwa. Kwa utambulishi huo basi, patakapo semwa/tamkwa/tajwa tamko “Dajjaali”, haiji wala kupita haraka kwenye akili/ufahamu wa msikiaji maana nyingine zaidi ya huyo kiumbe mwenye chongo na sifa ya uwongo mwingi.

 

Na huyo Dajjaali ameitwa “Masihi” - Mpanguswa, kwa sababu ama jicho lake moja limeondolewa kabisa (chongo) au ni kwa sababu yeye ataipangusa (ataizunguka) ardhi (ulimwengu) kwa muda wa siku arobaini. Haya yameelezwa katika kitabu [AN-NIHAAYAH FIY GHARIIBI AL-HADIITH 04/327]

Endelea

WANAWAKE WALIOHARAMISHWA KWA MUDA

Wanawake walio harimishwa kuwaoa kwa uharamu wa muda tu, hao ni wale walio harimishwa kwa mtu kwa mojawapo miongoni mwa sababu. Itakapo ondoka sababu hiyo, uharamu nao huondoka na kurudi uhalali. Basi mtu atakapo funga kifungo cha ndoa na mmoja miongoni mwa wanawake hao, kifungo hicho huwa ni baitili. Wanawake hao ni hawa wafuatao:

Endelea

UKATIKATI WA MATUMIZI NA KUJIZUIA NA MACHAFU

Uislamu kama dini na mfumo sahihi na kamili wa maisha kwa wanaadamu wote, katika jumla ya mafundisho yake umekusanya sehemu ya maongozi/sera zinazo fungamana na maisha ya Waislamu kwa khususi na watu wote kwa uenevu. Maongozi ambayo lengo lake ni kuratibu mambo yao ya kimwili na kinafsi na baki ya mipango yao mingine wanayo iendea mbio katika maisha haya mafupi ya Dunia hii ipitayo. Ili mambo/mipango yao hiyo isiwayumbishe na kuwapelekea kwenye maisha ya uruhubani (useja) ugharikishao wala kwenye mfumo choyo uthaminio mali na pesa. Maongozi/sera hizo za Uislamu zinasimama juu ya misingi ya ukatikati na ulinganifu ambazo utekelezaji wake ni mwepesi uwezwao.

Endelea

VITA VYA NAHAAWANDI

Ama mfalme wa Fursi, alipo kusanyikiwa na makundi hapo Nahaawandi; eneo katika mikoa ya ukanda wa majabali, Kusini mwa Hamadhaan. Akayaendea makundi hayo akitokea Marwa na wakasimama kumsaidia wafalme walio baina ya Al-Baab, Sindi, Khurasaan na Helwaan. Na maeneo yote haya ndio mipaka ya ufalme wa Fursi kwa upande wa Kaskazini/Kusini na Mashariki/Magharibi.

Endelea

MAJADILIANO NA WATU WA KITABU (MAYAHUDI NA MANASWARA).../Inaendelea/9

Kudai kwao ya kwamba Allah ana mkono wa birika, na Qur-ani ikawajibu kwa majibu rejezi yanayo wafunga vinywa na kuwafanya kubezwa na kudharauliwa na watu wenye akili. Madai na majibu yao yamo ndani ya kauli yake Allah Ataadhamiaye: “NA MAYAHUDI WALISEMA: MKONO WA ALLAH UMEFUMBA. MIKONO YAO NDIO ILIYO FUMBA, NA WAMELAANIWA KWA SABABU YA WALIYO YASEMA. BALI MIKONO YAO I WAZI. HUTOA APENDAVYO. KWA YAKINI YALIYO TEREMSHWA KWAKO KUTOKA KWA MOLA WAKO MLEZI YATAWAZIDISHIA WENGI KATIKA WAO UASI NA KUFURU. NA SISI TUMEWATILIA UADUI NA CHUKI BAINA YAO MPAKA SIKU YA KIYAMA. KILA MARA WANAPO WASHA MOTO WA VITA, ALLAH ANAUZIMA. NA WANAJITAHIDI KULETA UHARIBIFU KATIKA ARDHI. NA ALLAH HAWAPENDI WAHARIBIFU”. [05:64]

Endelea

Additional information