KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

JAMVI LA RAMADHANI : KUISHI NA QURANI TUKUFU

Naam, katika jamvi letu la juma lililo pita tuliendelea kujifunza na kukumbushana kuhusiana na adabu za Qur-ani, tuzidi kumuomba Allah atuwezeshe kushikamana na kuzifanyia kazi adabu hizo ili tuvune matunda ya Qur-ani. Leo tena kwa kuwa tumesha tangulia kusema ya kwamba Ramadhani ni mwezi wa Qur-ani, ni vema tukaendelea kuishi na Qur-ani ambayo Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-anaitaja hivi: “Ndani ya Qur-ani kuna khabari za wa kabla yenu na khabari za wa baada yenu na hukumu ya matendo ya baina yenu”.

Endelea

MAVAZI NA MAPAMBO

Hakika asili/msingi katika hukumu za mavazi na mapambo, ni mamoja yawe ya mwilini au nguoni au mahala ni uhalali. Na hili ni kwa mujibu wa uenevu wa dalili ambazo zinazo beba neema ya Allah kwa waja wake. Katika vile alivyo waumbia na kuwaneemesha kwavyo ili wanufaike navyo katika maisha yao ya dunia, kwa kuvaa, kujipamba, kutumia na kuneemeka (kustareheka).

Endelea

ADABU YA MAZUNGUMZO

Neema ya bayana (fasaha ya maelezo), ni miongoni mwa neema tukufu kabisa ambazo Allah Atukukiaye amemneemesha nazo na kumtukuza kwa sababu yake mwanaadamu juu ya viumbe wengine: “ARRAH’MAN, MWINGI WA REHEMA. AMEFUNDISHA QUR’ANI. AMEMUUMBA MWANAADAMU, AKAMFUNDISHA KUBAINI”. [55:01-04]

Endelea

MWANZO WA KADHIA YA WARUMI

Mamlaka/Ufalme wa Urumi ndio mamlaka ya pili kubwa ambayo ilikuwa ikijiranikiana na nchi za Kiarabu kwa upande wa Kaskazini. Na la mwanzo lililo tokea baina ya ufalme huu na Waislamu, ni waraka wa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alio muandikia Hirakli; mfalme wa Urumi. Katika waraka huo alikuwa akimlingania kuingia katika Uislamu. Habari ya waraka huu na maelezo ya Abu Sufyan kuhusiana nao, tumeitaja katika sehemu ya kwanza ya Sira; Sira ya Mtume wa Allah. Pia unaweza kurejea Sahih Bukhaariy hadithi nambari [4553] na Sahih Muslim, hadithi nambari [1773].

Endelea

MAZUNGUMZO BAINA YA MITUME NA KAUMU ZAO...Inaendelea/4

Hebu sasa tuhamie kwenye midahalo/majadiliano mengine, yaliyo tokea baina ya Mtume Hud-Amani imshukie-na kaumu yake, walio kuwa wakiyaabudu masanamu.  Na walikuwa maarufu kwa utajiri na nguvu ya mwili.

Endelea

Additional information