KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

KIYAMA: KILA MTU ATAKUWA NA LINALOMTOSHA SIKU HIYO

 

Ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu-tuendelee kuishi na kipengele kingine chini ya mada yetu mama kama ilivyo hapo juu. Allah Mtukufu anasema: “Siku tutakayo wakusanya wachaMngu kuwapeleka kwa Arahmani Mwingi wa rehema kuwa ni wageni wake. Na tukawachunga wakhalifu kuwapeleka Jahannamu hali ya kuwa wana kiu”. Maryam [19]:85-86

Read more...

MASURUFU (GHARAMA ZA KUJIKIMU/MAHITAJI)

Masurufu ni tafsiri ya moja kwa moja ya neno la Kiarabu “NAFAQAH” ambalo limetwaliwa kutoka katika neno “AL-INFAAQ” ambalo kimsingi linamaanisha “UTOAJI/KUTOA” na “KUTUMIA/UTUMIZI”. Na neno hilo halitumiwi ila katika wigo wa kheri/wema.

Na neno hili NAFAQAH/MASURUFU katika Istilahi ya Fiq-hi ni: Kila anacho kihitajia mwanaadamu kwa njia ya lazima/dharura; yaani chakula, maji, mavazi na makazi.

Read more...

WITO WA KUHUKUMIANA KWA KITABU CHA ALLAH

Muawiyah na Amrou bin Al-Aaswi wakauona uchovu na ukimwa wa vita ulio jitokeza katika jeshi lao, kufuatia hali hiyo Amrou akasema: Tuwalinganie kwenye kitabu cha Allah, pawepo na hakimu (muamuzi/msuluhishi) baina (upande) yetu na wao. Ndipo Muawiyah akaamuru kunyanyuliwa misahafu juu ya nyute za mikuki na mpiga mbiu aseme: Hiki ni kitabu cha Allah Mwenye izi na utukufu, kiwe hakimu baina yetu nanyi. Nani atakaye linda mipaka ya Shaamu baada ya (kuuliwa katika vita hivi) watu wa Shaamu? Nani atakaye linda mipaka ya Iraq baada ya (kumalizwa katika vita hivi) watu wa Iraq?

Read more...

Additional information