KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: JUA KUCHOMOZEA KWENYE MACHWEO YAKE

 

Mpendwa mwana jukwaa-Allah kurehemu-na akuongoze kutambua ya kwamba jua kuchomoza kutokea upande wa Magharibi badala ya Mashariki kama yalivyo maumbile ya ulimwengu tangu kuumbwa kwake, jambo hilo ni katika jumla ya zile alama kubwa za Kiyama zilizo tajwa na Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie. Ujio wa alama hii kubwa ya Kiyama umethibiti pasina shaka ndani ya Qur-ani Tukufu na katika Sunna, alama hiyo ndio inayo tajwa na kukusudiwa na kauli yake Mola Muumba wetu pale alipo sema: “.... Siku zitakapo fika baadhi ya ishara za Mola wako Mlezi, kuamini hapo hakutomfaa mtu kitu, ikiwa hakuwa ameamini kabla yake, au amefanya kheri katika Imani yake...”. Al-An’aam [06]:158

Endelea

TALAKA

Neno “talaka”, lina maana mbili kuu; maana katika lugha na maana katika sheria. Twendapo na maana ya talaka kilugha, ni: kuacha huru, kufungua, kurudisha kwenye asili, kuvunja. Na talaka kisheria: Ni kufungua/kuvunja kifungo cha ndoa kwa tamko la talaka na mfano wa tamko hili.

Endelea

BASRAH

Mwanzoni mwa awamu ya ukhalifa wa Sayyidna Uthman-Allah amuwiye radhi-gavana wa Basrah alikuwa ni Abu Mousa Al-Ash’ariy. Akaushikilia wadhifa huo mpaka mwaka wa ishirini na tisa, Sayyidna Uthman akamuuzulu na akamtawaza kushika mahala pake Abdullah bin Aamir, bin Kuraiz, bin Rabeeah, bin Abdi Shamsi. Na akamkusanyia jeshi la Abu Mousa na jeshi la Abil-Aaswi At-thaqafiy kutoka Oman na Bahrein.

Endelea

Additional information