KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MWONGOZO KWA WAISLAMU WATAKAPO ONA ALAMA ZA KIYAMA NA KUKITHIRI KWA BALAA/5

 Naam, kwa auni na taufiq yake Allah, tunaendelea kusema: Haya ndio anapaswa kushikamana nayo na kuyafuata muumini wakati wa kuzongwa na fitina:

  1. Stahamili na subiri na changanyika na watu kwa namna walivyo lakini usitende kama wao:

 Naam, ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu-ni juma jingine tena tulilo tunukiwa na Allah ili tupate kuendelea kujuzana kuhusiana na mwongozo wa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-ambamo ndani yake anatufundisha na kutuelekeza namna ya kuishi katika zama hizi za fitina, ili tupate kusalimika. Haya na tumsikilize, kisha tutafakari na halafu tuchukue hatua.

Endelea

KUHARIMISHWA KUPIGA/KUCHORA PICHA NA VILIVYOVULIWA KATIKA UHARAMU HUO

Kumpiga picha/kumchora mwanaadamu/mnyama na kila ambacho kina roho ni HARAMU. Nako ni miongoni mwa madhambi makubwa, kwa kuwa hilo ni jambo lenye makamio makali katika ufumbulizo wa Sunah Tukufu. Na wala hapana tofauti katika uharimisho huu baina ya kuwa upigaji/uchoraji ni wa kitu chenye kuonwa duni na kudharauliwa, au ni wa kitu chenye kuadhimishwa na kutukuzwa. Na wala hapana tofauti baina ya kuwa uchoraji au upigaji picha huo ni juu ya busati, nguo, pesa (sarafu/noti), kiambaza (ukuta) au kitu kinginecho. Na hapana tofauti baina ya kile chenye kivuli na kile kisicho na kivuli. Kauli jumuishi ni kwamba kupiga picha/kuchora kila chenye roho ni HARAMU namna yoyote itakavyo kuwa na kwenye kitu chochote kiwacho.

Endelea

MOYO KUSALIMIKA (KUTOKUWA) NA MIFUNDO (MADONGE).../Inaendelea/3

Uislamu umeiharimisha hasadi na Allah akamuamuru Mtume wake aombe kulindwa na shari za watu mahasidi, kwa sababu hiyo hasadi ni kaa la moto linalo waka moyoni, basi likamuudhi mwenye nayo na likawaudhi na watu wengine. Na mtu anaye tamani neena walizo pewa wenzake ziwatoke, mtu huyo ni maafa yanayo leta majanga kwa jamii. Na Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amekwisha sema: “Havikusanyiki pamoja ndani ya mja; vumbi la njia ya Allah (jihadi) na fukuto la Jahannamu. Na wala havikutani pamoja ndani ya mja; imani na hasadi”. Al-Baihaqiy-Allah amrehemu.

Endelea

VITA VYA AL JASRI (DARAJA)

Bahman akawapa hiari Waislamu kuvuka kwenda kupambana nao huko ng’ambo ya pili ya mto Furaat. Au wao Wafursi wavuke kuja kupambana na Waislamu huku ng’ambo nyingine ya mto. Kamanda Abu Ubeid akachagua kuvuka Waislamu kuwafuata mahasimu wao huko waliko. Watu wenye uoni wa mbali katika jeshi la Waislamu wakamkataza na kumwambia uamuzi huo sio sahihi na hautakuwa na manufaa kwa upande wa Waislamu. Lakini yeye akaukataa ushauri wao huo na kushikilia uamuzi wake wa kuvuka, akisema: “Wafursi hawawezi kuwa jasiri mno wa mauti kuliko sisi”.

Endelea

MAZUNGUMZO BAINA YA MITUME NA KAUMU ZAO...Inaendelea/9

Hivi ndivyo tunavyo muona Mtume Shuaib-Amani imshukie-akiwalingania watu wake kwa namna iliyo nzuri kabisa. Na akajadiliana na kuhojiana nao kwa miundo iliyo kusanya anuwai za uwongofu, na akaliweka kila neno alilo waambia mahala pake linapo faa kuwekwa. Na akawasemeza kwa mantiki madhubuti na bayana inayo gota nyoyoni. Lakini wapi, wao waliyakabili yote hayo kwa maneno mabaya, kwa uadui na ghururi, kwa vitisho vya wazi na kwa makamio dhaahiri. Basi mwisho wao ukawa ni kupata khasara na maangamivu.

Endelea

Additional information