KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MWONGOZO KWA WAISLAMU WATAKAPO ONA ALAMA ZA KIYAMA NA KUKITHIRI KWA BALAA/8

 

Naam, kwa auni na taufiq yake Allah, tunaendelea kusema: Haya ndio anapaswa kushikamana nayo na kuyafuata muumini wakati wa kuzongwa na fitina:

 

  1. Kulazimiana na kushughulika na ibada:

 

Hilo ndilo somo la jukwaa letu la wiki hii na hio ndio katika jumla ya silaha na ngome ya kujikinga na fitina kama anavyo tufundisha Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie. Katika zama za fitina iwapo muislamu atashikamana na kulazimiana na kumuabudu Mola Muumba wake, ibada hizo zitakuwa ni msaada mkubwa kwake katika kumuhifadhi na kumkinga na fitina. Na hivi ndivyo Swahaba Hudhaifa-Allah amuwiye radhi-anavyo tuelezea fitina na namna ya kujikinga nazo:

Endelea

KAFARA YA MASIKINI NA MGONJWA IKIWA HAWAJALIPA SWAUMU MWAKA ULE

Itakaye mfutu (mpita) siku ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya safari au maradhi, kumemuwajibikia kuikidhi siku hiyo katika mwaka ule ule alio kula ndani yake. Kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani wa mwaka unao fuata.

Endelea

NGUVU.../3

Na katika jumla ya vijenzi vya nguvu ya dhamira, ni muislamu kuwa mfumbulizi/muwazi, anawaelekea/anawakabili watu kwa moyo mkunjufu na kwa kanuni/misingi maarufu (inayo julikana). Hamchombezi mtu, hamvishi kilemba cha ukoka kwa gharama ya haki, kiasi cha kuivunja heshima yake (hiyo haki) na heshima ya watetezi wake. Lakini huifanya nguvu yake ya dhamira kuwa ni sehemu ya nguvu ya akida (itikadi) anayo iwakilisha na kuishi nayo. Na wala hakengeuki na uwazi huu abadan katika kuelezea ukweli wa jambo lolote.

Endelea

UKUSANYAJI NA UPANGAJI WA JESHI

Kamanda Sa’ad alipo fika Zarouda ilimfikia khabari ya kufariki kwa Al-Muthanna kutokana na athari ya jeraha lililo mpata. Na kwamba yeye amempa uongozi wa jeshi lake Bashir Al-Khaswaaswiyah. Kamanda Sa’ad akafikia uamuzi wa kuliunganisha jeshi la marehemu Al-Muthanna lenye wapiganaji elfu kumi na nane pamoja na jeshi lake. Akapiga kambi katika eneo la Sharaaf, akalipanga upya jeshi na kuwateua maamiri na akalipangia kila kundi la watu kumi msaidizi. Na suala la bendera za vita akalikabidhi mikononi mwa watu wenye utangu katika Uislamu. Akakipanga kikosi cha mbele, nyuma, pembeni kuliani na kushotoni na vikosi chomozi. Akampa Zuhrah Bin Al-Hawiyah uongozi wa kikosi cha mbele, huyu akampangia eneo la Al-Udheib. Kikosi cha upande wa kulia, uongozi wake alipewa Abdallah Bin Al-Mu’utim,

Endelea

MAZUNGUMZO BAINA YA MITUME NA KAUMU ZAO...Inaendelea/12

Na katika mahala pa saba, tunaona mazungumzo ya washirikina na Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-yakijiri kuhusiana na masuala yanayo fungamana na amani na salama yao. Wanamwambia Mtume: Hakika sisi kukufuata na kukuamini wewe, hilo litapelekea sisi kupokwa na Waarabu na kufukuzwa kwenye nchi yetu. Hebu na isikilize Qur-ani Tukufu ikikuletea taswira ya hilo kwa muundo wake uingiao akilini, inasema: “NA WAKASEMA: TUKIUFUATA UWONGOFU HUU PAMOJA NAWE TUTANYAKULIWA KUTOKA NCHI YETU. JE! KWANI SISI HATUKUWAWEKA IMARA KATIKA MAHALA PATAKATIFU, PENYE AMANI, AMBAPO HULETEWA MATUNDA YA KILA AINA KUWA NI RIZIKI ITOKAYO KWETU? LAKINI WENGI WAO HAWAJUI”. [28:57]

Endelea

Additional information