KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: KUKITHIRI KWA RIBA NA CHUMO LA HARAMU

Tulianze somo letu la juma hili kwa kumpa sikio la usikivu mkubwa na akili ya uzingatiaji mkubwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-ili tupate kuifahamu riba na hivi ndivyo anavyo izungumzia, tumsikilize na tuzingatie: “Zitawajia watu zama ambazo riba itaingia katika kila nyumba, na nyumba isiyo ingiwa na riba, litaingia vumbi lake”. Sunan Ibn Maajah [2364] Akazidi kututahadharisha na riba, akasema: “Kwa yakini kabisa zitawajia watu zama ambazo mtu hatajali ameipataje mali; je, ameipata kwa (chumo la) halali au kwa (chumo la) haramu?”. Bukhaariy [2083]-Allah amrehemu. Akasema tena Bwana Mtume: “Hakitasimama Kiyama mpaka Allah avifanye adimu katika zama hizo vitu vitatu; dirham (pesa) ya halali, elimu yenye manufaa na ndugu kwa ajili ya Allah”. Dailamiy [7533]-Allah amrehemu.

Endelea

NAFAKA NA MATUNDA

Hakika si vinginevyo, zakah huwa wajibu katika nafaka na matunda, pale yatakapokuwa ni miongoni mwa vile viliwavyo na watu katika hali zao za kawaida na vyamkinika kuhifadhiwa kwa muda mrefu bila ya kuharibika. Isiwe ni nafaka au matunda yanayoliwa kwa sababu ya dharura/janga la njaa na wakati wa neema hakuna anayeyala. Kwa kigezo hiki, mafaqihi-Allah awarehemu-wakasema katika matunda yaliyo wajibu kutolewa zakah ni tende na zabibu. Katika nafaka ni ngano, shayiri, mchele, dengu, choroko, mahindi, maharagwe na nafaka kama hizo.

Endelea

MWELEKEO BARIDI KWA WATOTO

Baadhi ya watu hawacheki, hawachezi na wala hawatangamani na watoto wao kwa bashasha na furaha. Wanafikiri kufanya hivyo ni kwenda kinyume na UchaMngu na kujiheshimu. Wana fikra potofu kwamba iwapo watawabusu, kuwakumbatia, kucheza, kucheka na kuwapapasa papasa watoto wao, watapoteza heshima na ubaba wao. Akilini mwao kuna mawazo kwamba kadri wanavyo hepa kuwa wachangamfu na marafiki kwa watoto, ndivyo wataheshimika zaidi. Si hivi tu, bali huenda mbali zaidi kiasi cha kutokuwajali na hata kuwa wakali kupindukia kwa watoto wao. Wanaitakidi kuwa ni kujishusha hadhi iwapo watakuwa huru na kuonyesha urafiki kwa watoto wao. Tabia/mwenendo huu hauna nafasi hata finyu katika dini ya maumbile (Uislamu) na wala haukubaliki katika desturi za jamii.

Read more...

MANDHARI YA WAISLAMU YAWAOGOPESHA MAKURESHI

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-na maswahaba wake-Allah awawiye radhi-wakakaa siku tatu walizo shurutiana na Makureishi. Wakienda na kurudi katika pande zote za mji wa Makah kwa amani na salama. Ndani ya siku tatu hizi, watu wa Makah waliona mandhari ya nguvu na mshikamno baina ya waislamu. Na wakaona kila dalili za wema, mahaba na ukweli wa hali ya juu baina ya waislamu na Mtume wa Allah. Kiasi cha kuwakodosha macho na kuwatunduwaza na nyoyo zao zikijaa mshangao wa dini hii ambayo imeanza kupata nguvu kubwa baada ya unyonge/udhalili wa kutupwa.

Endelea

WAFANYA BIASHARA NA WAFANYA KAZI...Inaendelea

Na watahadhari sana wafanya biashara dhidi ya kupunguza na kupunja katika mizani, kilo na baki ya vipimo vingine vya uzito, ujazo, ukubwa na kadhalika. Kwani hilo ni miongoni mwa mambo mabaya yaliyo harimishwa, Allah Atukukiaye amesema: "OLE WAO HAO WAPUNJAO! AMBAO WANAPO JIPIMIA KWA WATU HUDAI WATIMIZIWE. NA WAO WANAPO WAPIMIA WATU KWA KIPIMO AU MIZANI HUPUNGUZA. KWANI HAWADHANI HAO KWAMBA WATAFUFULIWA. KATIKA SIKU ILIYO KUU. SIKU WATAKAPO MSIMAMIA WATU MOLA MLEZI WA WALIMWENGU WOTE?" [83:1-5]

Endelea

Additional information