KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

 ALLAH AMEKWISHA IKUNJUA MIKONO YAKE TAYARI KUKUPOKEA MJA WAKE, MKIMBILIE NAYE ATAKUPOKEA:

 

Ndugu mfungaji mtarajiwa-Allah akurehemu-zikiwa zimebakia siku chache mno kabla ya kuwasili kwa mgeni mtukufu tunaye mtazamia. Hebu sawirisha pamoja nami ndani ya akili yako, taswira ya mzazi aliye mkunjulia mwanawe mikono yake iliyojazwa mapenzi na huruma, tayari kumpokea na kumkumbatia mwanawe ambaye hawajakutana kwa muda mrefu. Unaiona furaha ya moyoni ya mzazi kwa mwanawe huyo inavyo onekana machoni mwake na kudhihirishwa na viungo vingine, kupitia namna atakavyo mkumbatia na kumbusu na hata kumbeba. Kupitia maneno matamu atakayo mwambia huku akimpapasa mwili wake mpapaso wa huba iliyo jaa shauku na huruma na huenda hata akabubujikwa na machozi ya furaha.

Read more...

KIYAMA:NINI KADIRI YA UREFU WA SIKU YA KIYAMA

 

Ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu-kadiri/kiasi cha muda itakayo dumu/chukua siku ya Kiyama, ni jambo lililo tajwa na kuelezwa na mwenyewe Muumba wa siku hiyo; Allah Mtukufu kupitia neno lake:“Muuliza aliuliza juu ya adhabu itakayo tokea, kwa makafiri-ambayo hapana awezaye kuizuia-kutoka kwa Allah Mwenye mbingu za daraja. Malaika na Roho hupanda kwendea kwake katika siku ambayo kadiri yake ni miaka khamsini elfu!” Al-Ma’arij [70]:01-04

Read more...

PAMBAJA/ULEZI

Neno “pambaja/ulezi” katika Istilahi za sheria ya Kiislamu ni: Dhana ya kumuhifadhi/kumtunza/kumuangalia yule ambaye asiye weza kujihudumia/kujitunza yeye mwenyewe. Na kumlea kwa namna tofauti za ustawishaji, ukuzaji na utengenezaji wa utu wake. Na pambaja kwa mtoto mdogo, hukoma pale anapo fikia umri wa upambanuzi.

Read more...

KUUAWA KWA MUHAMMAD BIN ABI BAKR

 

Ulipo wadia mwaka wa thelathini na nane, Muawiyah akamtuma Amrou bin Al-Aaswi kukiongoza kikosi cha askari elfu sita, kwenda Misri. Amrou akaenda mpaka akapiga kambi katika nyanda za chini za Misri. Hapo akajiwa na wale walio mkhalifu Muhammad bin Abubakri na wakataka kisasi cha damu ya Sayyidna Uthmaan, akajumuika nao. Ndipo akaamua kumuandikia waraka huu gavana Muhammad:

Read more...

Additional information