KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MAMBO YENYE KUANGAMIZA...

 

3.         Ewe mpendwa wetu katika mfumo sahihi wa maisha-Allah atuwafikishe kuufuata kikwelikweli-Aamiyn! Endelea kufahamu kwamba miongoni mwa mambo yenye kuhilikisha ni “riyaa” ambayo Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie- ameiita kuwa ni “shirki ndogo” na “shirki iliyojificha”. Huenda ukajiuliza nini maana ya riyaa, ikiwa hivyo ndivyo haya nipe sikio la usikivu. Riyaa maana yake ni kutaka utukufu na daraja mbele za watu kwa kutenda amali za kiakhera. Mfano wake ni mtu anayeswali swala tano, anafunga Ramadhani, anatoa zakah, anahiji Makah, anapigana jihadi, anasoma sana Qur-ani, na....na.... Lakini yote haya anayafanya ili watu wamtukuze, wamuheshimu au wampe katika mali zao kupitia amali zake hizo. Huyu ndiye mfanya riyaa,

Endelea

MAFUNZO YA JUU WANAYOPATA WAISLAMU KUTOKA VITA VYA UHUD

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-katika vita hivi aliwapatia maswahaba wake bali uma mzima wa kiislamu masomo ya juu kabisa katika nyanja za:-

ü      Kuheshimu shura (ushauri na maoni ya uma).

ü      Kuwa na azma ya kweli.

ü      Kuwa na moyo thabiti, na

ü      Kustahamili maudhi na kumsamehe mkosaji.

Endelea

KUJITOA MANII KWA MKONO

“Punyeto” ni: Dhana inayowakilisha tendo la kujitoa/kushusha manii kwa njia isiyo jimai. Kupiga punyeto kwa kutumia kiungo/zana yo yote ile ni tendo la haramu mbele za Mafaqihi walio wengi. Na hiyo ndio kauli ya Mafaqihi wa madhehebu ya Imamu Maalik, Shaafiy na Abu Haniyfah. Lakini uharamu wa punyeto mbele zao uko chini ya uharamu wa zinaa; yaani zinaa ni haramu zaidi kuliko punyeto ingawa vyote ni haramu. Kwa muono wao huu, lau mtu ataangukia katika mtelezo wa kutenda mojawapo ya haramu mbili hizi; zinaa na punyeto. Basi hapana makindano kwamba aegemee zaidi janibu ya punyeto ili kuilinda nafsi yake dhidi ya uchafu wa zinaa. Atafanya hivyo kwa mazingatio ya msingi wa Fiq-hi usemao: “lenye madhara khafifu baina ya yenye madhara mawili” na “lenye shari kidogo baina ya yenye shari mawili”.

Endelea

FAIDA YA SWALA: SEHEMU YA KWANZA

HII NDIYO DAWA, PONYO (POZO) LIKO WAPI?

Allah Mola Mwenyezi anasema:

“SOMA ULIYOLETEWA WAHYI KATIKA KITABU (hiki ulicholetewa) NA ISIMAMISHE SWALA. BILA SHAKA SWALA (ikiswaliwa vilivyo) HUMZUILIYA HUYO (mwenye kuswali na) MAMBO MACHAFU NA MAOVU, NA KWA YAKINI KUMBUKO (utajo) LA ALLAH (lililomo ndani ya swala) NI JAMBO KUBWA KABISA (la kumzuilia mtu na mabaya) NA ALLAH ANAJUA MNAYOYATENDA”. [29:45]

Huenda ukajiuliza: Mbona/kwa nini yameamrishwa mambo mawili katika kauli hii ya Allah; kusoma kitabu (Qur-ani) na kusimamisha swala?

Endelea

Additional information