KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

JINA LA MAKALA

Naam, mpendwa msomaji wetu-Allah akuruzuku ufahamu mzuri. Kwa uwezo wake Allah Mola aliye mfundisha mwanaadamu asicho kijua, tunakutana tena katika muendelezo wa Utangulizi wa Makala za Ukumbusho wa kukaribia kwa Kiyama.

Leo tunapenda kukufahamisha jina tulilo kuchagulia kuwa ndilo liwe jina la mfululizo wa makala zitakazo anza kukujia hivi karibuni. Makala zetu zote katika mfululizo huu, ambazo mdau na mlengwa wake ni wewe msomaji wetu na sisi waandishi wako, zitabebwa na jina hili:

KIYAMA KIMEKARIBIA MNO, TAFAKARI! CHUKUA HATUA SASA”

Endelea

MGAO WA MALI NA MATEKA

Baada ya kumazika kazi ya kuwaua wasaliti, ndipo Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alipowagawia waislamu mali za Baniy Quraydhwah pamoja na wake na watoto wao. Akawapeleka Shaam na Najid baadhi ya mateka akawauza huko na pesa iliyopatikana akanunua silaha na farasi kwa ajili ya jeshi la Kiislamu. Bwana Mtume alitoa agizo la kutotenganishwa mama na wanawe katika zoezi zima la mgao na uuzaji, akasema: “Watoto wasitenganishwe na mama zao mpaka wafikilie baleghe (wawe wakubwa)”. Bi. Rayhaanah Bint Amrou akaangukia kuwa ni katika fungu la Mtume, akaishi na Mtume mpaka alipofariki akiwa chini ya milki yake.

Endelea

KUPEANA MIKONO NA WANAWAKE

Tumezingatia kupeana mikono kuwa ni mojawapo ya sababu/mambo yanayo fisidi na kuharibu nyumba (ndoa). Mosi ni kwa sababu jambo hilo limeharimishwa na pili jambo hilo ni mlango wa fitna na shari. Na huko kupeana mikono ni kugusana ngozi ya kiganja cha mwanaume na ya kile cha mwanamke. Ama suala la kuharimishwa kupeana mikono baina ya mwanaume na mwanamke ni jambo maarufu mbele za maulamaa wote-Allah awarehemu. Na lau kama kupeana mikono kungekuwa kunajuzu, basi angelifanya hivyo Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-katika jambo/tukio kubwa.

Read more...

MANUNGU'UNIKO NA MASIKITIKO YA WAZAZI KWA UJUMLA

Nani anaweza kufikiria na kudhania masikitiko, huzuni na kukata tamaa kwa wazazi, iwapo watoto wao ambao wamewatunza na kuwalea kwa juhudi na ustahamilivu mkubwa. Wanapoanza kuwa na tabia ya kuwafedhulikia na kutokuwatii?! Siku hizi, ukiachilia mbali familia chache zenye bahati/zilizo barikiwa, kwa ujumla utwaona au kuwasikia wazazi wakilalamikia utovu wa adabu na ufedhuli wa watoto wao. Mioyo yao inalia kutokana na mienendo mibaya ya watoto wao ambayo hawakuitarajia kutokana na jinsi walivyowalea watoto wao hao.

Endelea

SHARTI ZA MAAMUMA

Maamuma anayeswali nyuma ya imamu kumeshurutizwa sharti kadhaa ili kumfuata kwake imamu kusihi. Miongoni mwa sharti muhimu ni kama zifuatavyo:-

1)     Mfuataji (maamuma) asijue kubatilika kwa swala ya imamu wake au kuitakidi hivyo.

Mfano: Watu wawili wamefanya jitihadi katika kujua upande kilipo Qiblah.

Kila mmoja wa wawili hawa akaitakidi kwamba Qiblah kiko upande ule auonao yeye na wala hakiko upande auonao mwenzake.

Endelea

Additional information