KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA-KUDHIHIRI MARADHI AMBAYO HAKUPATA KUWEPO KABLA

 

Ndugu mwanaukumbi wetu-Allah akurehemu-ni kheri yako na ni kwa uokovu wa nafsi yako ukifahamu na kukubali kwamba miongoni mwa alama za kukaribia mno kwa Kiyama, zilizo tajwa na kuelezwa na yule ambaye hatamki tu kwa matashi ya nafsi yake. Ni kudhihiri na kukithiri kwa maradhi mengi mabaya, yenye kuambukiza kwa kasi kubwa, maradhi ambayo hayakupata kuwepo katika umma zilizo utangulia umma huu kuwepo na kuishi katika ulimwengu huu.

Read more...

KUMZIKA MAITI

Uchache unaopasa katika kumzika maiti ni kumzika katika shimo lenye kuzuia kuenea kwa harufu yake na kufukuliwa na wanyama, hali ya kumuelekezea Qiblah. Na ukamilifu wa kuzika ni kufuata utaratibu ufuatao:-

 

                    I.            Kuzikwa katika kaburi lenye kina cha kadiri ya mtu wastani kusimama na kunyoosha mkono wake juu na upana wa dhiraa moja na shubiri moja.

Endelea

TUKIO FICHUO

Siku moja mpokezi wa hadithi hii alimuuliza kijana mmoja kwa nini hakuwa na mahusiano mazuri na wazazi wake. Akiwa karibu nami akasimulia hadithi ifuatayo: "Baba yangu ni mtu mwenye moyo mgumu, mkali kupindukia na ni mtu mshari, tangu utoto wangu nilikuwa namuogopa. Kwa sababu ya tabia yake hiyo ya ushari, nilijitahidi kumuepuka kadri nilivyo weza kwa kuchelea kukaripiwa, kukosolewa na kufokewa naye pasina sababu.

Endelea

MAYAHUDI WAULIPA WEMA WA MTUME (saw) KWA USALITI

Je, Mayahudi waliuthamini wema wote huu waliotendewa na Mtume? Na je, waliuhifadhi wema huu na kujua kwamba Mtume wa Uislamu hakuwadhamiria shari? Na kwamba misingi ya Uislamu imesimama juu ya haki, uadilifu na kuwaheshimu watu kama wanaadamu. Na kwamba Uislamu unawafanyia uadilifu maadui zake kama unavyowafanyia wapenzi na marafiki zake bila ya tofauti yo yote. Na je, Mayahudi walitambua kwamba Muhammad ni mkweli kuliko watu wote kwa kauli na mwingi wao kwa uadilifu? Na kwamba ni mtwaharifu wa moyo kuliko watu wote na ni mwenye matangamano mema?

Endelea

KUNDI LA KWANZA: MAULAMAA...Inaendelea/5

Kama hivi, ndivyo ilivyo kuwa hali ya wanachuoni wa dini, wenye kutoa nasaha kwa ajili ya Allah, Mtume wake na waislamu. Hakika si vinginevyo, wanawafahamisha yale ambayo mna ndani yake uwokovu na kufuzu na kuwaepusha na mambo yenye utata. Na yale yanayo tuhumisha kufanya uzembe katika dini na rukhsa zenye kulaumiwa ambazo hazitwai/hazipatilizi ila kila muwepesishaji, mwenye kuzembea katika dini yake. Mwenye kuambaambaa kutumbukia katika yale yamghadhibishayo Mola wake Mlezi na yenye kumdhuru katika akhera yake.

Endelea

Additional information