KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: WATU KUUANA PASINA SABABU

Ndugu mwana jukwaa letu-Allah akurehemu-leo ukiangalia au kusikiliza vyombo vya habari ulimwenguni kote, hukosi kusikia habari za mauaji; utasikia mtu amejilipua katika mkusanyiko wa watu na kuua idadi kubwa ya watu huku akiacha kadhalika idadi kubwa ya majeruhi. Ama utasikia mtu amelimiminia risasi kundi kubwa la watu, au kundi fulani limewateka watu na kuwaua baadhi yao. Au utasikia fulani amemchoma kisu fulani, au kundi la watu limempiga mtu hadi kumuua. Almuradi ni mauaji tu kila kukicha ulimwenguni kote. Na huo ndio ulimwengu wetu leo, uhai wa mtu umekuwa hauna thamani, damu ya mtu kumwagwa limekuwa ni jambo jepesi tu mithili ya kumchinja kuku wa kitoweo.

Endelea

ZANA ZILIZOSHARIIWA KATIKA UWINDAJI

Likusudiwalo kwa ibara “zana zilizo shariiwa katika uwindaji”: Ni kile kinacho andamia kujuzu kula hayawani aliye windwa kwacho kitu/kifaa hicho. Na kwa ibara “zana zilizo shariiwa” likusudiwalo: Ni kile kisicho andamiwa na kujuzu kula hayawani aliye windwa kwacho.

Na wasila (zana) wa kuwindia ulio shariiwa huwa ni kwa mojawapo ya sababu mbili zifuatazo:

Read more...

UAMINIFU...Inaendelea

Katika jumla ya maana za uaminifu, ni kukiweka kila kitu/jambo katika mahala stahiki yake. Kwa maana hii basi, usitolewe wadhifa/cheo ila kwa mtu mstahiki wa wadhifa huo kwa sifa zihitajikanazo kwa nafasi husika.

Na uzingatiaji wa utawala/uongozi na kazi za uma, kuwa ni amana wajibishi atakayo ulizwa mja siku ya Kiyama namna alivyo itekeleza, kumethibiti kwa njia nyingi:

Endelea

KAZI ZAKE KIPINDI CHA UKHALIFA WAKE

Kazi ya mwanzo kabisa aliyo anza nayo Sayyidna Abu Bakri-Allah amuwiye radhi-mara tu baada ya kutawazwa khalifa wa kwanza wa Mtume wa Allah. Ilikuwa ni kulipeleka jeshi la Usamah ambalo Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-aliliandaa kwenda pande za Ubnaa (Rejea AL-BIDAAYATU WANI-NIHAAYAH, 4/695). Na  wala migongano iliyo patikana katika nchi za Kiarabu baada ya kifo cha Bwana Mtume haikumzuia wala kuwa kikwazo kwake cha kutolipeleka jeshi hilo kama alivyo kuwa ameamrisha Mtume wa Allah.

Read more...

MAZUNGUMZO JUU YA SIKU YA MWISHO NA THAWABU/ADHABU ZILIZOMO NDANI YAKE...Inaendelea

Qur-ani Tukufu imedokeza katika aya nyingi ya kwamba mwanaadamu hayaachi maisha haya ya Dunia baada ya kumalizika kwa muda wake humo. Ila huanza hesabu yake na kudhihiri thawabu zake au adhabu zake. Basi wale walio wema huyaanza maisha mapya ambayo humo kuna kila aina za neema, lakini kwa namna ambayo haijui yeyote ila Allah Ataadhamiaye: “WALA KABISA USIWADHANIE WALIO ULIWA KATIKA NJIA YA ALLAH KUWA NI MAITI. BALI HAO NI WAHAI, WANARUZUKIWA KWA MOLA WAO MLEZI”. [03:169]

Endelea

Additional information