KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

VITA VYA PILI VYA BADRI

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alipowasili Madinah akitokea kwenye vita vya Dhaatir-riqaa, alikaa hapo siku zilizobakia za mwezi wa Jumaada-Uula (mfunguo nane), Jumaadal-Aakhirah (Mfunguo tisa) na Rajabu (Mfunguo kumi). Akatoka katika mwezi wa Shaaban kuelekea Badri kufuatia ile miadi ya vita aliyoiweka Abu Sufyaan wakati anaondoka na jeshi lake siku ile ya vita vya Uhud. Badri lilikuwa ni gulio la kila mwaka ambapo watu hukusanyika  hapo katika mwezi wa Shaaban, wakiuza na kubadilishana bidhaa hapo kwa muda wa siku nane. Mwaka huo Makurayshi walikuwa wamo katika janga la ukame na njaa  na bidhaa zao za kuuza nje zikawa ni chache kwa sababu ya pingamizi walizowekewa na waislamu katika biashara yao.

Endelea

ADABU/TARATIBU ZA KUJIFUNGUA

Tunamaanisha na kukusudia kwa ibara “Adabu/taratibu za kujifungua”: Yale mambo yaliyosuniwa na kupendekezwa ambayo yatakikana kutendwa baada ya kuzaliwa kwa mtoto. Na mambo hayo ni mengi kathiri, lakini yaliyo muhimu sana miongoni mwake ni haya yafuatayo:

a)         BISHARA: Kumesuniwa kumbashiria mtoto bishara njema na kumpongeza mzazi wake, kwa sababu jambo hilo humfurahisha muislamu. Kwa ajili hii basi, mtu atakaporuzukiwa mtoto au ikadhihiri kuwa mke wake ni mjamzito, kunasuniwa kumpa bishara njema.

Endelea

WAZAZI WA KIISLAMU NA HAKI ZAO KISHERIA

Kiunzi (mjengo) cha jamii kinasambaratika na kubomoka vipande vipande ulimwenguni kote na mahala pake kukaliwa na mmomonyoko wa kasi wa maadili ya jamii za wanadamu ulimwenguni kote. Leo maisha ya familia katika nchi za ulimwengu wa kwanza kama zinavyojiita na kuitaka dunia nzima izitambue hivyo. Nchi za ulimwengu wa Magharibi zinazodai kustaarabika na kuwa na demokrasia na kudai uongozi wa dunia. Sote ni mashahidi kuwa maisha ya familia katika nchi hizi yame poromoka na kuharibika kwa asilimia tisini na tisa kama si mia.

Endelea

HISTORIA YA ADHANA

Kwa mujibu wa kauli zenye nguvu, adhana imeshariiwa katika mwaka wa kwanza wa Hijrah.Sababu ya kuanza kutumika kwa adhana ambayo haikuwepo katika kipindi chote cha utume Makah. Inatajwa kwamba baada ya Mtume wa Allah – Rehema na Amani zimshukie – kufika Madinah, iliwawia uzito waislamu kujua nyakati za swala. Bwana Mtume akawataka shauri maswahaba wake wafanyeje ili swala ya jamaa isije ikawafutu. Baadhi ya maswahaba wakashauri ipigwe kengele kila unapoingia wakati wa swala. Wengine wakasema lipulizwe tarumbeta (baragumu) ili kuashiria kuingia kwa wakati wa swala.Na pia wako waliotoa ushauri uliokhitilafina na huu, lakini katika majumuisho yote ya ushauri uliotolewa hakuna uliompendeza Bwana Mtume.

Endelea

Additional information