KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

KUSALIMIANA KWA KUJUANA

Kama tutakuwa tunafuatana pamoja, basi bila ya shaka utakuwa umeona katika Hadithi yetu ya juma lililo pita imetaja alama mbili miongoni mwa alama nyingi za Kiyama. Nasi tuliitolea maelezo alama moja tu kati ya hizo mbili. Leo kwa msaada wake Mola wetu Mkarimu, tutaitolea maelezo alama ya pili iliyo tajwa na Hadithi, ambayo ni: Kusalimiana kwa kujuana.

Ndugu msomaji wetu mwema-Allah akurehemu-ili tupate kwenda sawa, si vibaya tukajikumbusha Hadithi yetu halafu ndipo tupate kukifafanua kipengele hicho, kisha uone muujiza wa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-kueleza mambo yasiyo kuwepo wakati wake kisha yakatokea wakati wetu kama alivyo yaelezea. Tusome:

Mbele punde ya Kiyama (Kabla ya Kiyama kwa kitambo kifupi, kutakuwa na) kusalimiana kwa kujuana na kuenea (kukithiri) kwa biashara mpaka mwanamke amsaidie mume wake (katika biashara)”. Al-Haakim & Ahmad-Allah awarehemu.

Endelea

SWALA YA KUOMBA MVUA

Hii ni swala iliyopitishwa na kuwekwa na sheria wakati mvua ifungikapo au kukauka chem chem (vyanzo vya maji). Na swala hii imesuniwa wakati itakapodhihiri sababu pelekeshi yake na itafutu kwa kuondoka sababu pelekeshi hiyo kama vile kuanza kunyeesha kwa mvua kabla ya kuanza kuswali.

  II.          Namna ya kuswali:

Swala ya kuomba mvua ina namna tatu katika kuswaliwa kwake:-

a)         Namna ya chini: Kuleta dua ya kuomba mvua wakati wo wote aupendao.

b)        Namna ya kati: Hii ni kuleta dua ya kuomba mvua baada ya rukuu ya rakaa ya mwisho ya swala tano za fardhi na baada ya kutoa salamu.

c)         Namna kamilifu: Hii ndio namna inayobainishwa katika somo hili kama ifuatavyo:-

Endelea

UZEMBE WA MALEZI YA WATOTO

Mzazi kuepuka/kutupilia mbali jukumu la uzazi la kuwalea na kuwatunza watoto ni dhambi kubwa mbele ya Allah. Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Kunatosha kabisa kumpatisha mtu dhambi kwamba yeye anawatelekeza wanao mtegemea (mke, watoto na wazazi)”. Abu Daawoud & wengineo-Allah awarehemu.

Read more...

MAZINGIRA YA VITA VYA KHAYBAR

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akaanza vita kwa mtindo wa mzonge akielekeza mashambulizi makali karibu kabisa na ngome ya adui. Mayahudi nao wakipigana kufa kupona kuilinda kila shubiri ya ardhi yao, hawarejei nyuma na kuiacha ardhi yao mateka mikononi mwa waislamu ila kwa kuzidiwa mno. Kila walipojaribu kutoka ngomeni waislamu waliwashushia kisago cha nguvu, wakawa hawana hila ila kurudi kimgongomgongo ngomeni mwao kujipatia  hifadhi na kujipanga upya. Mzingiro ukaendelea kwa siku kadhaa na mapambano yakizidi kupamba moto mpaka waislamu wakakimwa na hali hiyo. Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akakaa siku saba akipambana na watu wa ngome hii. Kila siku akimpa bendera ya vita mmojawapo wa maswahaba wake na kumtuma kwenda kushambulia huko ngomeni, lakini akirudi bila ya kupatikana ushindi. Hali ikawa hiyo mpaka pale Allah Taala alipoifungua ngome hiyo kwa mikono ya Sayyidina Aliy Ibn Abi Twaalib-Allah amuwiye radhi.

Endelea

KUNDI LA KWANZA: MAULAMAA...Inaendelea/2

Na wako miongoni mwa wanazuoni, ambaye nia/lengo lake katika kusoma na kusomesha limekomea katika kupata dunia, cheo, mali na baki ya tamu nyingine zenye kuisha. Lakini yeye huhisi nafsini mwake ubaya wa hali yake hiyo na uduni wa malengo na nia yake. Basi huyo yuko khatarini na mwisho wake unakhofiwa kuwa mbaya. Pamoja na hayo, toba inatarajiwa kwake na kuzindukana kutokana na mghafala wake na nia yake mbaya kunategemewa.

Endelea

Additional information