KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: KUENE KWA SHIRKI (USHIRIKINA)

 

Ndugu wadau wa jukwaa letu-Allah akurehemuni-ikiwa mtakubaliana nasi waandalizi wa jukwaa hili, ya kwamba leo umma wa Kiislamu umezama na kutumbukia katika lindi la ushirikina. Leo limekuwa ni jambo la kawaida tu, muislamu tena mwenye kudumu na swala tano, hawezi kuoa mpaka kwanza aende kwa huyo anaye itwa mtaalamu akatazamie nyota ili kujua kama nyota yake inaoana na kuchukuzana na ya huyo anaye taka kumuoa. Haishii hapo tu, bali pia atataka kujua siku na saa ya kuoa. Hilo halipungui kuwa ni ushirikina, kwani halikufundishwa wala kuelekezwa na Mwalimu wetu mkuu; Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-ambaye yeye ndiye kigezo na mbora wa walio na watakao oa wote.

Endelea

SHATI ZA AQIYQAH

Kumeshurutizwa katika Aqiyqah ili awe mtoshelezi, yale yaliyo shurutizwa katika Udhuhiyah. Kwa upande wa aina, umri, kusalimika kutokana na aibu ambazo zinasababisha upungufu wa nyama. Na hivi ni kwa kuwa Aqiyqah ni dhabihu iliyo nadibiwa (suniwa), kwa ajili hiyo basi ikashabihiana na Udhuhiyah.

Endelea

UTEKELEZAJI WA AHADI

Muislamu atakapo funga kifungo/mkataba wowote, basi ni wajibu akiheshimu kifungo/mkataba huo alio ufunga kwa khiari yake. Na atakapo toa ahadi, basi ni wajibu aitekeleze kama alivyo ahidi. Kwani ni sehemu ya imani, mtu kuwa katika neno lake alilo litamka, akomelee kwalo kama yanavyo komelea maji kwenye ukingo wake. Kwa kuwa kwake hivyo, basi atajulikana baina ya watu ya kwamba neno lake ni lenye kutegemewa; haliogopewi kutenguliwa wala hapana tamaa ya kulinunua.

Endelea

KHABARI ZA TWULAILAH

Twulaihah Ibn Khuwailid Al-Asadiy alikuwa ni kuhani aliye dai utume katika uhai wa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie. Akakubaliwa na kufuatwa na makundi ya Baniy Israil. Akaweka makazi yake Sumairaa katika mji wa Baniy Asad ulio kuwa mashariki mwa Najid kwenye njia iendayo Iraq. Mtume wa Allah akamtuma Dhiraar Ibn Azwar Al-Asadiy kwenda kupigana na nabii huyu wa uwongo. Dhiraar alipo kuwa tayari kuitekeleza amri hii ya Mtume, zikaja khabari za kufariki kwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie.

Endelea

MAZUNGUMZO JUU YA QURANI TUKUFU...Inaendelea/3

Allah Ataadhamiaye amenukuu katika aya nyingi za kitabu chake kitukufu, mikanganyo ambayo maadui zake wamemzushia. Na kisha Allah-utakati wa mawi ni wake-akairudi mikanganyo hiyo kwa jawabu ambalo linalo ithibitisha haki na kuibatilisha batili. Na katika jumla ya mikanganyo hiyo, ni kule kusema kwao kwamba Qur-ani hii ni maneno ya Muhammad ambayo amefundishwa na mtu asiye muarabu. Allah Ataadhamiaye amesema: “NA SISI HAKIKA TUNAJUA KWAMBA WANASEMA: YUKO MTU ANAYE MFUNDISHA. LUGHA YA HUYO WANAYO MUELEKEZEA NI YA KIGENI, NA HII NI LUGHA YA KIARABU MBAYANA”. [16:103]

Endelea

Additional information