KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

JESHI LA ALLAH

Ni katika wakati huu ambamo mafungamano yalichangukana, ukweli/uaminifu baina ya majeshi shirika na nafsi zikakimwa kwa kukaa muda mrefu. Ndimo Allah Taala aliyapelekea majeshi shirika upepo mkali katika usiku unyeshao mvua, wenye baridi kali na giza totoro. Majungu ya vyakula yakaanza kupinduliwa na upepo, vyombo vikarushwa mbali, mioto ikazimika na mahema yakabomoka. Nyoyo zao zikatambaliwa na khofu na fazaa iliyowapelekea kuchelea kushambuliwa ghafla na waislamu katika kipindi hicho kigumu. Khofu na fazaa hii ikawafikisha kuchukua aumuzi wa kuacha vita na kurudi mwakwao. Ibn Is-haaq-Allah amrehemu-anasema: “Khabari za kukhitilafiana kwao zilipomfikia Mtume wa Allah-Rahama na Amani zimshukie-na jinsi Allah alivyouvunja umoja wao.

Endelea

HAKI ZA WANANDOA

“Haki za wanandoa” ni maudhui muhimu mno yaliyo tungiwa vitabu vingi na kuandikiwa makala mengi na kuandaliwa mihadhara na mijadala mingi kathiri. Kwa lengo la kubainisha haki za mume kwa mkewe na zile za mke kwa mumewe, ili kuwasadia wanandoa hawa kuishi katika maisha ya fanaka, mafanikio na kheri. Na makala yetu hii inalenga kujumuika na makala nyingi zilizo kwisha andikwa kwa lengo la kuzifanya ndoa zetu zifanikiwe.

Read more...

KUWAASI WAZAZI

Baada ya dhambi ya ushirikina; kusema/kuitakidi kuwa kuna Mungu zaidi ya mmoja, dhambi kubwa kuliko zote ambayo Allah Taala anasema: “HAKIKA ALLAH HASAMEHI KUSHIRIKISHWA; NA HUSAMEHE YASIYOKUWA HAYA KWA AMTAKAYE. NA ANAYEMSHIRIKISHA ALLAH BILA SHAKA AMEBUNI DHAMBI KUBWA”. [4:48] Dhambi inayoifuatia hiyo na kushika nafasi ya pili ni kuwaasi/kutokuwatii wazazi. Kutowatii wazazi ni uovu/munkari ambao muislamu mkweli/mkamilifu wa imani hawezi hata kuufikiria au kuuwazia.

Read more...

SABABU ZA SIJIDA SAHW NA NAMNA YA KUISUJUDU

Mambo yafuatayo ndio yatakayo mpelekea mwenye kuswali  kuleta sijida ya  kusahau:

1. Mwenye kuswali kuacha  mojawapo  miongoni  mwa suna za swala zinazoitwa “Ab-aadh”, mithili ya Tashahudi ya mwanzo na Qunuut  (kwa ufafanuzi wa kina juu ya suna hizi, rejea SURA YA PILI, SOMO LA KWANZA, SWALA {x} Suna za swala).

Imepokewa kutoka kwa Abdullah Ibn Buhaynah-Allah amuwiye radhi–kwamba yeye amesema:  Mtume wa Allah–Rehema na Amani zimshukie-alituswalisha rakaa mbili za  swala fulani.

Endelea

Additional information